Verksamheten

 

 

Färgklickens förskola följer skollagen och förskolans läroplan. Vi arbetar med alla läroplanens mål och prioriterar dem som vi ser att vi behöver utveckla. Exempel på områden som beskrivs i läroplanen är hur förskolan arbetar med normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och samarbetet mellan förskola och hem. Läroplanen tar också upp vikten av ett bra värdegrundsarbete på förskolan.

Det vi tycker är extra viktigt på Färgklicken är att barnen känner sig trygga, bekräftade och ges möjlighet till utveckling. Förutom en trygg omsorg vill vi ge barnen en välplanerad lärandemiljö.

Under ett läsår arbetar barnen lite extra med ett eller två prioriterade läroplansmål, vilket vi kallar för projekt. Alla grupper har olika svårighetsgrader beroende på ålder och särskilda behov. Vi väljer ut vilka läroplansmål vi ska prioritera lite extra, efter att vi utvärderat föregående läsår och ser vad det är vi behöver jobba mer med. Övriga mål finns givetvis också med i vårt dagliga pedagogiska arbete.

Vi använder oss av appen TYRA som är ett säkert dokumentationsverktyg specifikt utvecklat för förskolan där vi pedagoger kan skicka ut ögonblick, reflektioner och viktiga meddelande till er vårdnadshavare.

För att kunna ge både barn och vårdnadshavare möjlighet till större inflytande över utbildningen så använder vi ett forum för samråd i enlighet med vad skollagen föreskriver. Där kan du som vårdnadshavare påverka verksamheten genom att ge synpunkter när det gäller planering, genomförande och utvärdering.

Förutom forum för samråd så vill vi ha ett väl fungerande arbete mellan förskola och hem. Vi bjuder in till föräldrafrukost, fixardag, avslutningar, utvecklingssamtal, föräldramöte m.m.