Tina Bengtsson

Tina Bengtsson

Tina Bengtsson

Styrelseledamot i Färgklicken. Ek. För.
Studerar till förskollärare, färdig 2026
Anställd på Färgklicken 2013