Maria Zanders

Maria Zanders

Maria Zanders

Styrelseledamot i Färgklicken. Ek. För.
Barnskötarexamen 1993
Arbetade på Färgklicken 2003-2008
Anställd på Färgklicken 2017