Magnus Bengtsson

Magnus Bengtsson

Magnus Bengtsson

Styrelseledamot i Färgklicken. Ek. För.
Legitimerad förskollärare 1999
Anställd på Färgklicken 1999