Verksamhetsplan

Första sidan

Vi vill erbjuda en barnomsorg med hög pedagogisk kvalitet där både barn, personal och föräldrar känner att Färgklicken är deras förskola. Detta förutsätter en effektiv och lärande organisation som hela tiden arbetar för att förbättra kvaliteten på verksamheten.

Vårt pedagogiska uppdrag står tydligt beskrivet i vår läroplan. Målen och riktlinjerna i vår läroplan utgör grunden i vår pedagogiska verksamhet. Exempel på områden som beskrivs i läroplanen är hur förskolan arbetar med normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och samarbetet mellan förskola och hem. Den tar också upp vikten av ett bra värdegrundsarbete på förskolan.

Det vi tycker är extra viktigt på Färgklicken är att barnen känner sig trygga och bekräftade. Att vi skapar en förskola där både barn och personal känner att de trivs och utvecklas.

Vi arbetar systematiskt med att följa upp vårt pedagogiska arbete för att hela tiden öka kvaliteten i vår verksamhet. Vi följer och dokumenterar varje barns lärande och utveckling. Två gånger om året sker djupare utvärderingar och analyser av det pedagogiska arbetet.

Verksamheten har en tydlig struktur och följer en röd tråd. Vi tror att det innebär en trygghet för både barn och vuxna med rutiner och kontinuitet. Målet är att följa läroplanens intentioner och ge barnen inflytande i det dagliga pedagogiska arbetet.  Ibland arbetar vi också med teman som spänner över längre tid.

Målet för förskolan och föräldrarna är gemensamt; att barnen ska få en lycklig och lärorik uppväxt och en chans att utveckla sina inneboende resurser på ett positivt och harmoniskt vis. Detta är en viktig grundförutsättning som skapar stabilitet.

Det är viktigt att vi i vår verksamhetsplan fastställer att förskolan ska komplettera föräldrarna och barnets hemmiljö.
Detta innebär att vi från förskolans håll måste kunna se verksamheten både utifrån fastställda mål och utifrån barnens behov. Dessa behov kommer alltid att variera beroende på barngruppens struktur och vårt samhälle i stort.

PysslaLära160pxRöra sig

 

 

 

Vår verksamhet
Lokaler och milj? name=
Hemlagad mat
Om oss som jobbar här
Föräldrasamverkan
Verksamhetsplanen
Tag kontakt med oss
Ansök om plats
Bildgalleri
 170x200logga in
kort 170x200
 
 
Through calculating rolex replica sale, with a established range may be used passed The actual rolex replica uk Daytona is definitely an perfect device for that rolex replica sale as high as four hundred models each hour, in the rolex replica sale that specific within kms or even panerai replica sale. The actual Cosmograph breitling replica sale had been created since the greatest device with regard to motorists on the long distance replica watches uk. As the main used checking enables precise reading through associated with rolex replica sale.

Webmaster: Sirje www.pccollege.se