Lena Holmqvist

Lena Holmqvist

Lena Holmqvist

Legitimerad förskollärare 1987
Anställd på Färgklicken 1998