Christel Månsson

Christel Månsson

Christel Månsson

Styrelseledamot i Färgklicken. Ek. För.
Barnskötarexamen 1970
Anställd på Färgklicken 1994